Екип

Венелин Топчиев ръководител търговски отдел

тел.: ( 02 ) 873 00 86 мобилен: 0899 925 550

Юри Миразчиев началник склад

тел.: ( 02 ) 417 00 10 мобилен: 0899 966 220

Николайка Сотирова управител магазин гр.Сливен

тел.: ( 044 ) 56 51 08  мобилен: 0899 925 553