WILO STRATOS


  • Енергийна ефективност клас A
  • Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ECM
  • До 80% спестяване на електроенергия в сравнение с нерегулираните циркулационни помпи
  • Фронтално обслужване и достъп до клемното помещение, различни монтажни положения, адаптивен дисплей
  • Лесен монтаж благодарение на комбинираните фланци PN 6/PN 10 (при DN 32 до DN 65)
  • Могат да се използват в хладилни/климатични инсталации без ограничение на околната температура
  • Корпус с катафорезно покритие (KTL) срещу корозия при образуване на кондензат
  • Разширение на системата чрез допълнителни интерфейсни модули за комуникация Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, и др.
  • Дистанционно обслужване посредством инфрачервен интерфейс (инфрачервен модул/инфрачервено преносимо устройство/инфрачервен монитор)