WILO YONOS MAXO


Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.
Подходяща за всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи.

  • Енергийно ефективният индекс (ЕЕI) ≤ 0,20
  • Допустим температурен диапазон от -20°C до +110°C
  • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
  • Степен на защита IP X4D
  • Фланцово присъединяване DN 32 до DN 80
  • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar или 6 bar (специално изпълнение: 10 bar)