Поцинковани тръби


Поцинковани тръби и фитинги

  • Тръби на пръти по 6 метра. Размер от ½” до 4”.

  • Фитинги – муфи, нипели, редукции, колена, тройници, холендри, тапи, капи, компенсатори, дъги и др. с размери от ½“ до 4“.