WILO YONOS PICO


Циркулационна помпа Wilo Yonos PICO с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността. Циркулационна помпа за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи. Светодиодна индикация за настройка на зададената стойност на стъпки от по 0,1 m и за индикация на текущото потребление. Електрическо свързване без инструменти, благодарение на Wilo-Connector. Уникална функция за обезвъздушаване на помпите. Лесна настройка при подмяна на нерегулирана стандартна помпа с предварително избираеми степени на скорост, например Wilo-Star-RS. Много висок пусков момент за сигурен старт. Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20. Температура на флуида -10 °C до +95 °C. Ел. захранване 1~230 V, 50Hz.Степен на защита IP X2 D. Резбово присъединяване Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼. Макс. работно налягане 6 bar.

Модел Дебит макс. Напорна височина Тръбен фитинг / Резба Монтажна дължина
Wilo Yonos PICO  2,5 m3/h 4,0 m Rp ½ / G 1 130 mm
15/1-4/130
Wilo Yonos PICO  3,5 m3/h 6,0 m Rp ½ / G 1 130 mm
15/1-6/130
Wilo Yonos PICO  2,5 m3/h 4,0 m Rp 1 / G 1½ 180 mm
25/1-4/180
Wilo Yonos PICO  2,5 m3/h 6,0 m Rp 1 / G 1½ 180 mm
25/1-6/180
Wilo Yonos PICO  3,5 m3/h 8,0 m Rp 1 / G 1½ 180 mm
25/1-8/180
Wilo Yonos PICO  2,5 m3/h 4,0 m Rp 1¼ / G 2 180 mm
30/1-4/180
Wilo Yonos PICO  2,5 m3/h 6,0 m Rp 1¼ / G 2 180 mm
30/1-6/180
Wilo Yonos PICO  4,0 m3/h 8,0 m Rp 1¼ / G 2 180 mm
30/1-8/180
Wilo Stratos PICO  2,5 m3/h 4,0 m Rp 1 / G 1½ 180 mm
25/1-4/180
Wilo Stratos PICO  4,0 m3/h 6,0 m Rp 1 / G 1½ 180 mm
25/1-6/180
Wilo Stratos PICO  2,5 m3/h 4,0 m Rp 1¼ / G 2 180 mm
30/1-4/180
Wilo Stratos PICO  4,0 m3/h 6,0 m Rp 1¼ / G 2 180 mm
30/1-6/180