Поддръжка на ВиК и ОВК инсталации

  • Жилищни кооперации
  • Къщи, вили и апартаменти
  • Промишлени предприятия
  • Административни сгради


Майор и Ко ООД извършва абонаментно обслужване, профилактика и ремонт на отоплителни, ВиК, климатизационни, вентилационни и газоснабдителни инсталации.