Обекти

Информация за изпълнените инсталации и СМР от "Майор и Ко" ООД през последните 3 години

 

2007 година

 1. Отоплителна и Вентилационна инсталации на обект: Жилищна сграда бл.А и бл.Б м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", ул. 21 век, гр.София
 2. Газова и димоотводна инсталации на обект: Жилищна сграда бл.А и бл.Б м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", ул. 21 век, гр.София
 3. Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, сигнализация и автоматизация на обект: Сграда за покрита дезинфекция на входящи МПС на ГИВП при ГКПП - Гюешево
 4. Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, сигнализация и автоматизация на обект: Сграда за покрита дезинфекция на входящи МПС на ГИВП при ГКПП - Калотина
 5. Доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: Жилищна сграда за сезонно ползване "Уудленд спрингс" ПИ 002014, м. Кукурево, гр.Разлог
 6. Доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: Жилищна сграда за сезонно ползване "Уудленд спрингс" ПИ 002019, м. Кукурево, гр.Разлог
 7. Изкопни и възстановителни работи по изместване на съществуващ водопровод ф 500 на обект: бул.Йерусалим, жк.Младост, гр.София
 8. Доставка и монтаж на ВиК инсталации за обект: Жилищна сграда "Витоша - ВЕЦ Симеоново", ул. 21 век, гр.София
 9. Доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: Апартаментен комплекс с търговски обекти "Четири сезона", гр.Банско
 10. Доставка и монтаж на довеждащ топлопровод до абонатни станции и изграждане на два броя абонатни станции на обект: Жилищна сграда с магазини, фитнес и клуб ресторант жк.Изток, гр.София
 11. Доставка и монтаж на вътрешни ВиК инсталации на обект: "Административна сграда с магазини, допълващо застрояване, подземни гаражи и трафопост" - УПИ Ш 1105, бул.България, гр.София
 12. Проектиране, доставка и монтаж на топлофикационна връзка и абонатна станция на обект: м.Военна Рампа Запад УПИ VI кв.2

2008 година

 1. Преработка, демонтаж, доставка и монтаж на техника за автоматизация на дезинфекционна система на леки автомобили, и отводняване на същата на ГИВП при ГКПП Калотина
 2. Преработка, демонтаж, доставка и монтаж на техника за автоматизация на дезинфекционна система на ТИР автомобили, и отводняване на същата на ГИВП при ГКПП Калотина
 3. Направа на външна топлофикационен връзка Ду ф 89
 4. Доставка и монтаж на дезинфекционна система за входящи леки автомобили, за автоматизация на обект и отводняване на същата, на ГИВП при ГКПП Калотина
 5. Доставка и монтаж на вентилационна инсталация за обект: Столична Община район Слатина
 6. Доставка и монтаж на вентилационна инсталация в гаражи на обект : Жилищна сграда на ул.Якубица и ул.Галичица, Секция 2 и Секция 3
 7. Доставка и монтаж на отоплителна и вентилационна инсталации на обект: жк.Младост 4, кв. 17 УПИ -2446 - Секция 3, 4
 8. Доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: жк.Младост 4, кв. 17 УПИ -2446 - Секция 3, 4
 9. Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на обект: жк.Младост 4, кв. 17 УПИ -2446 - Секция 3, 4
 10. Доставка и монтаж на помпена група за автоматична напоителна система за обект: Комплекс "Пирин" - голф клуб
 11. Доставка и монтаж на инсталации за отопление, климатизация, топло и студено снабдяване на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.А1, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 12. Доставка и монтаж на вентилационна инсталация на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.А1, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 13. Доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.А1, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 14. Доставка и монтаж на ВиК инсталация  - секция В, секция С, секция Е и общ сутерен на обект: "Жилищен комплекс Витоша гардънс", м.Кръстова вода, гр.София
 15. Преработка, доставка и монтаж, настройки и пуск на КСК и техника за сигнализация към спринклерна инсталация на обект:  "Административна сграда с магазини, допълващо застрояване, подземни гаражи и трафопост" - УПИ IV-1017, Мотописта II част, гр.София
 16. Доставка и монтаж на вентилационна инсталация на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.В1, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 17. Доставка и монтаж на ОВ и ВиК инсталации на обект: Сграда 1 от Комплекс от многофункционални сгради в м.Военна Рампа Запад УПИ VI кв.2

2009 година

 1. Доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.В1, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 2. Доставка и монтаж на инсталации за отопление, климатизация, топло и студено снабдяване на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.В1, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 3. Доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.А2, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 4. Доставка и монтаж на вътрешна ВиК инсталация на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.В2, бл.В3, бл.В4 бл.В5, бл.В6, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 5. Доставка и монтаж на вентилационна инсталация на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.А2, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 6. Доставка и монтаж на ОВК инсталация за Отопление, Климатизация, Топлинен и Хладилен център на обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.А2, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 7. Доставка на вентилационна камера комплект с допълнителен блок и топлообненници. Хладилен термопомпен въздушен, водоохлаждащ агрегат и конвекторни тела с дренажна помпа
 8. Доставка и монтаж на газомерно табло - ГЗТ, газова централа, газсигнализатори и направа на тръбен път до котли за обект: "Изложбен складов комплекс" I етап, бл.А2, А2, В1 м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", гр.София
 9. Доставка и монтаж на помпена хидрофорна система, инсталация за пречистване на води за битово питейни нужди за обект: "Жилищен комплекс - Сентрал парк 1 резорт" с.Нови хан
 10. Доставка и монтаж на вентилационна инсталация на гаражи първо и второ подземни нива на обект : Жилищни сгради в УПИ V в кв.Студентски град, гр.София
 11. Доставка и монтаж на площадков водопровод, площадкова канализация, площадкова топлофикационна връзка на обект : Жилищни сгради в УПИ V в кв.Студентски град, гр.София
 12. Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на обект : Жилищна сграда в м.Красно село плавателен канал, гр.София
 13. Доставка и монтаж на ОВ и ВиК инсталации и слънчева инсталация на обект: Жилищни сгради в УПИ V в кв.Студентски град, гр.София
 14. Доставка и монтаж на спринклерна инсталация на обект: Пристройка на банка ДСК ЕАД-ЦУ намираща се в м.Център - гр.София