Майор и Ко ЕООД предлага монтаж на:

*Жилищни кооперации

*Промишлени предприятия

*Инфраструктурни съоръжения

 
1. Извършваме монтаж и доставка на вътрешни инсталации.

*Водопровод и канализация

*Отопление и климатизация

*Вентилация

*Газоснабдяване

*Помпени съоръжения

*Котелни централи

*Противопожарни инсталации

 

2. Поддръжка на инсталации и съоръжения

*ВиК

*Противопожарни инсталации

*Помпени инсталации

*Котелни инсталации

*Отоплителни инсталации

 

3. Проектиране

*Част ВиК

*Част ОВиК

*Част ПБ